പാറയില്‍ വര്‍ക്കി (തുരുത്തല്ലില്‍) പാറയില്‍ ഉലഹന്നാന്‍ സൂര്യപ്പള്ളി ഔസേഫ്‌ ഇടയാഞ്ഞില്‍ വര്‍ക്കി Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 343 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:01:22 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:01:22 [post_content] => [post_title] => വര്‍ക്കി ഇടയാഞ്ഞില്‍ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b5%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%bf-%e0%b4%87%e0%b4%9f%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b5%8d%e2%80%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 08:03:25 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 08:03:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=343 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 344 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:06:01 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:06:01 [post_content] => [post_title] => ഏലീശ്വ (അച്ചാമ്മ) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%8f%e0%b4%b2%e0%b5%80%e0%b4%b6%e0%b5%8d%e0%b4%b5%e0%b4%85%e0%b4%9a%e0%b5%8d%e0%b4%9a%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae%e0%b4%a4%e0%b5%86%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%87%e0%b4%9f%e0%b4%a4 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-09 11:52:15 [post_modified_gmt] => 2015-11-09 11:52:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=344 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 345 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:08:19 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:08:19 [post_content] => [post_title] => ലിസി ജോയി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%b8%e0%b4%bf-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%af%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 06:58:54 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 06:58:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=345 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 346 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:11:48 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:11:48 [post_content] => [post_title] => മേരി കുരുവിള (മോളി) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%ae%e0%b5%87%e0%b4%b0%e0%b4%bf%e0%b4%ae%e0%b5%8b%e0%b4%b3%e0%b4%bf%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%b0%e0%b5%81%e0%b4%b5%e0%b4%bf%e0%b4%b3 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-09 11:51:53 [post_modified_gmt] => 2015-11-09 11:51:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=346 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 347 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:15:46 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:15:46 [post_content] => [post_title] => എല്‍സി മാത്യു [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%8e%e0%b4%b2%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%b8%e0%b4%bf-%e0%b4%ae%e0%b4%be%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b5%81 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 09:10:36 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 09:10:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=347 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 349 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:19:13 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:19:13 [post_content] => [post_title] => Rev.Sr.സിസിലി ജോർജ് SCIM [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rev-sr-%e0%b4%b8%e0%b4%bf%e0%b4%b8%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b4%bf-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b5%bc%e0%b4%9c%e0%b5%8d-scim [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 07:19:13 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 07:19:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=349 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 348 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 07:21:13 [post_date_gmt] => 2015-09-17 07:21:13 [post_content] => [post_title] => ജോസഫ്‌ ജോര്‍ജ് (സാജു) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b4%ab%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%b8%e0%b4%be%e0%b4%9c%e0%b5%81 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-09 11:51:16 [post_modified_gmt] => 2015-11-09 11:51:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=348 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 749 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-10-28 06:58:21 [post_date_gmt] => 2015-10-28 06:58:21 [post_content] => [post_title] => റീത്താമ്മ ജോയി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b1%e0%b5%80%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%af%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 06:58:21 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 06:58:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=749 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
Members ImageMembers NameRelation with family headFamily Member Details
വര്‍ക്കി ഇടയാഞ്ഞില്‍
Family head

Relation with family head:Family head
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ഏലീശ്വ (അച്ചാമ്മ)
Wife

Relation with family head:Wife
Gender:Female
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കുറുപ്പുന്തറ
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ലിസി ജോയി
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:മാടവന
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കൊതവറ
Phone No:4829225776
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

മേരി കുരുവിള (മോളി)
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:കുളത്തുംപറമ്പിൽ
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കോട്ടയം
Phone No:0112-2354460
Mobile Number:9911564460
Email ID:-NA-

എല്‍സി മാത്യു
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:കിഴക്കേമ്യാലില്‍
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കാര്‍ത്തികപുരം ,കണ്ണൂര്‍
Phone No:0460-2287121
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

REV.SR.സിസിലി ജോർജ് SCIM
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Unmarried
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place: ജമ്മുകാശ്മീര്‍
Phone No:1923222307
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ജോസഫ്‌ ജോര്‍ജ് (സാജു)
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:4829226736
Mobile Number:9447289419
Email ID:-NA-

റീത്താമ്മ ജോയി
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:പാവക്കുളത്തില്‍
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-