പാറയില്‍ വര്‍ക്കി (തുരുത്തല്ലില്‍) പൂത്തറ ഔസേഫ്‌ പൂത്തറ വര്‍ക്കി കുഴിപ്പള്ളി ഔസേഫ്‌ Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 275 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-16 11:51:12 [post_date_gmt] => 2015-09-16 11:51:12 [post_content] => [post_title] => ഔസേഫ്‌ കുഴിപള്ളി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%94%e0%b4%b8%e0%b5%87%e0%b4%ab%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%b4%e0%b4%bf%e0%b4%aa%e0%b4%b3%e0%b5%8d%e0%b4%b3%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 07:24:16 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 07:24:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=275 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 280 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-16 11:56:39 [post_date_gmt] => 2015-09-16 11:56:39 [post_content] => [post_title] => മറിയാമ്മ ആറ്റുപുറം [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%ae%e0%b4%b1%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-%e0%b4%86%e0%b4%b1%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b5%81%e0%b4%aa%e0%b5%81%e0%b4%b1%e0%b4%82 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 04:33:55 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 04:33:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=280 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 281 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-16 11:57:35 [post_date_gmt] => 2015-09-16 11:57:35 [post_content] => [post_title] => ജോര്‍ജ് M.J [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%9c%e0%b5%8d-m-j [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 12:49:15 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 12:49:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=281 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 283 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-16 11:59:47 [post_date_gmt] => 2015-09-16 11:59:47 [post_content] => [post_title] => ഐസക്ക് [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%90%e0%b4%b8%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 04:35:25 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 04:35:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=283 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 284 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-16 12:00:50 [post_date_gmt] => 2015-09-16 12:00:50 [post_content] => [post_title] => മേരി ബേബി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%ae%e0%b5%87%e0%b4%b0%e0%b4%bf-%e0%b4%ac%e0%b5%87%e0%b4%ac%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 07:25:50 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 07:25:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=284 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 285 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-16 12:01:36 [post_date_gmt] => 2015-09-16 12:01:36 [post_content] => [post_title] => അന്നമ്മ ജോസഫ്‌ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%85%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%9c%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 07:44:30 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 07:44:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=285 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 286 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-16 12:06:43 [post_date_gmt] => 2015-09-16 12:06:43 [post_content] => [post_title] => തെയ്യാമ്മ ജോസ് [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%a4%e0%b5%86%e0%b4%af%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 07:26:08 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 07:26:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=286 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 287 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-16 12:08:05 [post_date_gmt] => 2015-09-16 12:08:05 [post_content] => [post_title] => ജോസ് K.J [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b5%8d-m-j [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 12:50:34 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 12:50:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=287 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
Members ImageMembers NameRelation with family headFamily Member Details
ഔസേഫ്‌ കുഴിപള്ളി
Family head

Relation with family head:Family head
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:India
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

മറിയാമ്മ ആറ്റുപുറം
Wife

Relation with family head:Wife
Gender:Female
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:India
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ജോര്‍ജ് M.J
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:India
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ഐസക്ക്
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:India
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

മേരി ബേബി
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:കുന്നേല്‍ അതിരമ്പുഴ
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:India
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

അന്നമ്മ ജോസഫ്‌
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:നീണ്ടുശേരിയില്‍ മാന്‍വെട്ടം
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:India
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

തെയ്യാമ്മ ജോസ്
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:മഠത്തിപറമ്പില്‍ ഇലഞ്ഞി
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:India
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ജോസ് K.J
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:India
Phone No:-NA-
Mobile Number:9495445047
Email ID:-NA-