പാറയില്‍ വര്‍ക്കി (തുരുത്തല്ലില്‍) പാറയില്‍ ഉലഹന്നാന്‍ സൂര്യപ്പള്ളി ഔസേഫ്‌ പാറയില്‍ ഉലഹന്നാന്‍ (നെടിയാഴം) Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 358 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 03:44:34 [post_date_gmt] => 2015-09-17 03:44:34 [post_content] => [post_title] => ഉലഹന്നാന്‍-നെടിയാഴം [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%89%e0%b4%b2%e0%b4%b9%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8%e0%b4%be%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%a8%e0%b5%86%e0%b4%9f%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%b4%e0%b4%82 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-19 09:21:30 [post_modified_gmt] => 2015-10-19 09:21:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=358 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 332 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:46:52 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:46:52 [post_content] => [post_title] => എസ്റ്റേര്‍ മനമ്പ്രായില്‍ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%8e%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b5%8d%e0%b4%b1%e0%b5%87%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b4%be%e0%b4%af%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:47:04 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:47:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=332 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 335 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:55:17 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:55:17 [post_content] => [post_title] => തങ്കമ്മ ജോസഫ്‌ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%a4%e0%b4%99%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b4%ab%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%a4%e0%b4%b1%e0%b5%87%e0%b4%aa%e0%b4%b1%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%aa%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 08:41:35 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 08:41:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=335 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 333 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:56:48 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:56:48 [post_content] => [post_title] => ത്രേസ്യാമ്മ രവി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b5%87%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-%e0%b4%b0%e0%b4%b5%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 07:01:28 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 07:01:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=333 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 334 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 06:00:43 [post_date_gmt] => 2015-09-17 06:00:43 [post_content] => [post_title] => മേരി കുഞ്ഞച്ചന്‍ (വത്സമ്മ) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%ae%e0%b5%87%e0%b4%b0%e0%b4%bf-%e0%b4%b5%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b8%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b4%9a%e0%b5%8d%e0%b4%9a%e0%b4%a8%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-09 11:52:57 [post_modified_gmt] => 2015-11-09 11:52:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=334 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 336 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 06:02:35 [post_date_gmt] => 2015-09-17 06:02:35 [post_content] => [post_title] => ജോസ് ജോണ്‍ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b5%8d-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%a3%e0%b5%8d%e2%80%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 08:32:20 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 08:32:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=336 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 338 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 06:04:54 [post_date_gmt] => 2015-09-17 06:04:54 [post_content] => [post_title] => ക്ലാരമ്മ ജോണി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%b2%e0%b4%be%e0%b4%b0%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%a3%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 07:01:08 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 07:01:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=338 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
Members ImageMembers NameRelation with family headFamily Member Details
ഉലഹന്നാന്‍-നെടിയാഴം
Family head

Relation with family head:Family head
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

എസ്റ്റേര്‍ മനമ്പ്രായില്‍
Wife

Relation with family head:Wife
Gender:Female
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

തങ്കമ്മ ജോസഫ്‌
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:തറേപറമ്പില്‍
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:തോട്ടകം
Phone No:4829223638
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ത്രേസ്യാമ്മ രവി
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:കരിമലയില്‍
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കോട്ടയം
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

മേരി കുഞ്ഞച്ചന്‍ (വത്സമ്മ)
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:കോനാട്ട്
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കഞ്ഞിക്കുഴി ചേര്‍ത്തല
Phone No:4782865357
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ജോസ് ജോണ്‍
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ക്ലാരമ്മ ജോണി
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:കല്ലത്ത്
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കോതമംഗലം
Phone No:-NA-
Mobile Number:9846216100
Email ID:-NA-