പാറയില്‍ വര്‍ക്കി (തുരുത്തല്ലില്‍) പാറയില്‍ ഉലഹന്നാന്‍ പാറയില്‍ വര്‍ക്കി Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 267 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-16 10:57:37 [post_date_gmt] => 2015-09-16 10:57:37 [post_content] => [post_title] => വര്‍ക്കി പാറയില്‍ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b5%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b4%bf-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 07:32:58 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 07:32:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=267 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 748 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 06:51:32 [post_date_gmt] => 2015-09-17 06:51:32 [post_content] => [post_title] => ഏലി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%8f%e0%b4%b2%e0%b4%bf-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 07:32:31 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 07:32:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=748 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 377 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 09:03:15 [post_date_gmt] => 2015-09-17 09:03:15 [post_content] => [post_title] => ഉലഹന്നാന്‍ (ഓനച്ചന്‍) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%89%e0%b4%b2%e0%b4%b9%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8%e0%b4%be%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%93%e0%b4%a8%e0%b4%9a%e0%b5%8d%e0%b4%9a%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e2%80%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 08:07:44 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 08:07:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=377 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 378 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 09:03:43 [post_date_gmt] => 2015-09-17 09:03:43 [post_content] => [post_title] => പൗലോസ്‌ (കുഞ്ഞുകുട്ടി) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%aa%e0%b5%97%e0%b4%b2%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b5%81%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 08:08:48 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 08:08:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=378 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 379 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 09:04:15 [post_date_gmt] => 2015-09-17 09:04:15 [post_content] => [post_title] => വര്‍ഗീസ് പി.വി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b5%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%97%e0%b5%80%e0%b4%b8%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 08:10:14 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 08:10:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=379 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 380 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 09:05:04 [post_date_gmt] => 2015-09-17 09:05:04 [post_content] => [post_title] => മറിയകുട്ടി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%ae%e0%b4%b1%e0%b4%bf%e0%b4%af%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 06:33:15 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 06:33:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=380 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 382 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 09:06:14 [post_date_gmt] => 2015-09-17 09:06:14 [post_content] => [post_title] => ത്രേസ്യാമ്മ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b5%87%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e0%b4%af%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-3 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 06:33:03 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 06:33:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=382 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 381 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 09:06:51 [post_date_gmt] => 2015-09-17 09:06:51 [post_content] => [post_title] => Rev.Sr.ജൂഡിത്ത് (ഏലിക്കുട്ടി ) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rev-sr-%e0%b4%9c%e0%b5%82%e0%b4%a1%e0%b4%bf%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b5%8d-%e0%b4%8f%e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 06:55:19 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 06:55:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=381 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 383 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 09:08:16 [post_date_gmt] => 2015-09-17 09:08:16 [post_content] => [post_title] => അന്നക്കുട്ടി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%85%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b4%bf-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 06:32:45 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 06:32:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=383 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 384 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 09:09:15 [post_date_gmt] => 2015-09-17 09:09:15 [post_content] => [post_title] => കത്രീന [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%95%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%b0%e0%b5%80%e0%b4%a8 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-28 06:32:14 [post_modified_gmt] => 2015-10-28 06:32:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=384 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
Members ImageMembers NameRelation with family headFamily Member Details
വര്‍ക്കി പാറയില്‍
Family head

Relation with family head:Family head
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:India
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ഏലി
Wife

Relation with family head:Wife
Gender:Female
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ഉലഹന്നാന്‍ (ഓനച്ചന്‍)
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

പൗലോസ്‌ (കുഞ്ഞുകുട്ടി)
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

വര്‍ഗീസ് പി.വി
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place: ബോംബെ
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

മറിയകുട്ടി
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:പായിക്കാട്ട്
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:തളിപറമ്പ്
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ത്രേസ്യാമ്മ
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:വെളിയില്‍
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:ചെമ്പ്
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

REV.SR.ജൂഡിത്ത് (ഏലിക്കുട്ടി )
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Unmarried
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

അന്നക്കുട്ടി
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:കൊച്ചുമലയില്‍
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:വല്ലകം
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

കത്രീന
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:തട്ടത്തുപറമ്പില്‍
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:തലയോലപറമ്പ്
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-