പാറയില്‍ വര്‍ക്കി (തുരുത്തല്ലില്‍) പൂത്തറ ഔസേഫ്‌ പൂത്തറ വര്‍ക്കി പൂത്തറ വര്‍ഗീസ്‌ Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 299 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 04:31:58 [post_date_gmt] => 2015-09-17 04:31:58 [post_content] => [post_title] => വര്‍ഗീസ്‌ പൂത്തറ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b5%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%97%e0%b5%80%e0%b4%b8%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%aa%e0%b5%82%e0%b4%a4%e0%b5%8d%e0%b4%a4%e0%b4%b1 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 07:25:54 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 07:25:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=299 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 325 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:35:36 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:35:36 [post_content] => [post_title] => ഏലിക്കുട്ടി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%8f%e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:35:36 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:35:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=325 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 326 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:36:27 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:36:27 [post_content] => [post_title] => ജോര്‍ജ്ജുകുട്ടി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b0%e0%b5%8d%e2%80%8d%e0%b4%9c%e0%b5%8d%e0%b4%9c%e0%b5%81%e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%9f%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:36:27 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:36:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=326 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 327 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:37:05 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:37:05 [post_content] => [post_title] => ബെന്നി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%ac%e0%b5%86%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a8%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:37:05 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:37:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=327 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 328 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:37:32 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:37:32 [post_content] => [post_title] => ജോസ് [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:37:32 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:37:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=328 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 329 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:38:06 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:38:06 [post_content] => [post_title] => കുഞ്ഞുമേരി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%95%e0%b5%81%e0%b4%9e%e0%b5%8d%e0%b4%9e%e0%b5%81%e0%b4%ae%e0%b5%87%e0%b4%b0%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:47:54 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:47:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=329 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 330 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:38:57 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:38:57 [post_content] => [post_title] => ഷാനി [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b7%e0%b4%be%e0%b4%a8%e0%b4%bf [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:47:42 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:47:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=330 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 331 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:39:41 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:39:41 [post_content] => [post_title] => ലില്ലീസ് [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b2%e0%b4%bf%e0%b4%b2%e0%b5%8d%e0%b4%b2%e0%b5%80%e0%b4%b8%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:47:49 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:47:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=331 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
Members ImageMembers NameRelation with family headFamily Member Details
വര്‍ഗീസ്‌ പൂത്തറ
Family head

Relation with family head:Family head
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:കാട്ടിക്കുളം,വയനാട്
Phone No:4935250710
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ഏലിക്കുട്ടി
Wife

Relation with family head:Wife
Gender:Female
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:മൂവാറ്റുപുഴ
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ജോര്‍ജ്ജുകുട്ടി
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ബെന്നി
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ജോസ്
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

കുഞ്ഞുമേരി
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:-NA-
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ഷാനി
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:-NA-
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

ലില്ലീസ്
Daughter

Relation with family head:Daughter
Gender:Female
Marital Status:Married
House Name:-NA-
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-