പാറയില്‍ വര്‍ക്കി (തുരുത്തല്ലില്‍) പൂത്തറ ഔസേഫ്‌ പൂത്തറ വര്‍ക്കി മങ്ങാട്ടേപ്പറമ്പില്‍ തോമസ്‌ മങ്ങാട്ടേപ്പറമ്പില്‍ ജോസഫ്‌ T Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 290 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-16 12:15:31 [post_date_gmt] => 2015-09-16 12:15:31 [post_content] => [post_title] => T.ജോസഫ്‌ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => t-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b4%ab%e0%b5%8d%e2%80%8c [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-14 12:45:15 [post_modified_gmt] => 2015-10-14 12:45:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=290 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 313 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:17:44 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:17:44 [post_content] => [post_title] => സാറാമ്മ ജോസഫ്‌ (ലീലാമ്മ)ചേന്നാട്ടില്‍ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b8%e0%b4%be%e0%b4%b1%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b4%ab%e0%b5%8d%e2%80%8c-%e0%b4%b2%e0%b5%80%e0%b4%b2%e0%b4%be%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae-%e0%b4%9a [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-09 12:36:29 [post_modified_gmt] => 2015-11-09 12:36:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=313 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 314 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:19:34 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:19:34 [post_content] => [post_title] => മനോജ് ജോസഫ്‌ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b5%8b%e0%b4%9c%e0%b5%8d-%e0%b4%9c%e0%b5%8b%e0%b4%b8%e0%b4%ab%e0%b5%8d%e2%80%8c [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:19:34 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:19:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=314 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 316 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:21:51 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:21:51 [post_content] => [post_title] => സോജ മനോജ് [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b8%e0%b5%8b%e0%b4%9c-%e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b5%8b%e0%b4%9c%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:21:51 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:21:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=316 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 318 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:23:59 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:23:59 [post_content] => [post_title] => സാന്ദ്ര മനോജ് [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%b8%e0%b4%be%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e0%b4%a6%e0%b5%8d%e0%b4%b0-%e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b5%8b%e0%b4%9c%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:23:59 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:23:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=318 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 319 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:24:26 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:24:26 [post_content] => [post_title] => കരോള്‍ മനോജ് [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%95%e0%b4%b0%e0%b5%8b%e0%b4%b3%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b5%8b%e0%b4%9c%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:24:26 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:24:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=319 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 320 [post_author] => 1 [post_date] => 2015-09-17 05:25:08 [post_date_gmt] => 2015-09-17 05:25:08 [post_content] => [post_title] => എമിന്‍ മനോജ് [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => %e0%b4%8e%e0%b4%ae%e0%b4%bf%e0%b4%a8%e0%b5%8d%e2%80%8d-%e0%b4%ae%e0%b4%a8%e0%b5%8b%e0%b4%9c%e0%b5%8d [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-09-17 05:25:08 [post_modified_gmt] => 2015-09-17 05:25:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://parayilkudumbayogam.com/?post_type=member&p=320 [menu_order] => 0 [post_type] => member [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) )
Members ImageMembers NameRelation with family headFamily Member Details
T.ജോസഫ്‌
Family head

Relation with family head:Family head
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:India
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

സാറാമ്മ ജോസഫ്‌ (ലീലാമ്മ)ചേന്നാട്ടില്‍
Wife

Relation with family head:Wife
Gender:Female
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:ആലപ്പുഴ
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

മനോജ് ജോസഫ്‌
Son

Relation with family head:Son
Gender:Male
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:4829221856
Mobile Number:9447214244
Email ID:-NA-

സോജ മനോജ്
Daughter-in-law

Relation with family head:Daughter-in-law
Gender:Female
Marital Status:Married
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

സാന്ദ്ര മനോജ്
Granddaughter

Relation with family head:Granddaughter
Gender:Female
Marital Status:Unmarried
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

കരോള്‍ മനോജ്
Granddaughter

Relation with family head:Granddaughter
Gender:Female
Marital Status:Unmarried
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-

എമിന്‍ മനോജ്
Granddaughter

Relation with family head:Granddaughter
Gender:Female
Marital Status:Unmarried
Blood Group:-NA-
Date of Birth:-NA-
Organisation: -NA-
Occupation:-NA-
Place:-NA-
Phone No:-NA-
Mobile Number:-NA-
Email ID:-NA-