ഭരണസമിതി

ആദ്യ ഭരണസമിതി (1/11/2005)

1/11/05-ല്‍ കൂടിയ പൊതുയോഗത്തിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്‍

1) പ്രസിഡന്റ്
ടി .ജോസഫ്‌ മങ്ങാട്ടെപറമ്പില്‍

2) സെക്രട്ടറി
ജോസ് ജോണ്‍ പാറയില്‍

3) ഖജാന്‍ജി
പൗലോസ്‌ കണ്ടത്തിപറമ്പില്‍

4) കമ്മറ്റി അംഗങ്ങള്‍
ബോബിച്ചന്‍ പാറയില്‍
തോമസ്‌ പുത്തന്‍പുരക്കല്‍

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Comments are closed.